Wydanie nr: 1 (179) STYCZEŃ 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Obrady Wielkiej Kapituły KOŚSBM...

W sobotę, 19 stycznia 2019 roku w Poznaniu, odbyło się posiedzenie Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, której przewodniczył Wielki Mistrz Królewskiego Orderu – dr Marian Król GCCStS. Tematem obrad Wielkiej Kapituły było przede wszystkim zatwierdzenie sprawozdań członków Wielkiej Kapituły Orderu i poszczególnych Przeorów za 2018 rok; podsumowanie pracy Wielkiej Kapituły, Przeoratów i Konfraterni w minionym roku; omówienie przygotowanych zmian do Konstytucji Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM oraz przyjęcie ustaleń dot. II Nadzwyczajnej Konferencji Królewskiego Orderu  Św. Stanisława BM.

Witając przybyłych na posiedzenie członków Wielkiej Kapituły, Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM – dr Marian Król GCCStS, nawiązują do niektórych zjawisk w środowisku stwierdził: „W naszym Orderze powinna panować jedność i do jej przestrzegania i pielęgnowania jesteśmy zobowiązani wszyscy”. Ta wypowiedź nadała ton całemu posiedzeniu. Przed rozpoczęciem merytorycznej dyskusji zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych Kawalerów w Orderze: Jana Sylwestrzaka - Przeora Konfraterni Zachodnio-Pomorskiej; Kawalera dr. Szczepana Gawłowskiego - Komandora z Konfraterni Poznańskiej, oraz Pawła Adamowicza - Prezydenta Gdańska – w związku z ogłoszeniem po Jego śmierci Dnia Żałoby Narodowej w całym Państwie, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (Na zdjęciu: Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM – dr Marian Król GCCStS ).
 
Dr Marian Król GCCStS, Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, po szczegółowej analizie i weryfikacji współpracy z danymi konfraterniami, zauważył, że w roku 2018 najwięcej działań merytorycznych, organizacyjnych i charytatywnych na rzecz Orderu podejmowały Konfraternie: Szlachecka, Poznańska, Pomorska i Południowo-Zachodnia.

Wielki Mistrz w czasie posiedzenia Wielkiej Kapituły wielokrotnie podkreślał potrzebę ściślejszej współpracy w duchu idei orderowych przy dalszych pracach nad nową Konstytucją Orderu. Prosił o odrzucenie wszelkich ewentualnych osobistych emocji, które mogłyby negatywnie wpływać na działanie i kondycję mentalną całego środowiska orderowego. Zwrócił też uwagę na wagę i rangę podejmowanych prac. Podkreślił też wielką odpowiedzialność jaka spoczywa na osobach, które biorą udział w przygotowywaniu zmian do Konstytucji Orderu. Na zakończenie Wielki Mistrz upomniał członków Wielkiej Kapituły, a za ich pośrednictwem całe środowisko orderowe o tym, że cytuję -  „W naszej działalności należy pamiętać, że nasz patron – Św. Stanisław; patron Naszej Ojczyzny jest symbolem ładu moralnego w społeczeństwie”.  (Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM, pozowali do pamiątkowej fotografii).

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Zmarł Aleksander Tecław...

Aleksander Tecław, starszy Cechu Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy, jest najdłużej panującym starszym cechu, dowodzi poznańskimi rzeźnikami i wędliniarzami od 1989 r.  Aleksander Tecław urodził się u progu II wojny światowej. Jego ojciec, Teofil, powtarzał synowi od urodzenia:  kto się w rzeźnictwie urodził, też musi być rzeźnikiem. Teofil Tecław tuż po wojnie wziął się za odbudowę powstałej w 1920 r. firmy. Chociaż młody Aleksander chciał być żołnierzem, jako dorosły uświadomił sobie, że decydując się na karierę wojskowego, musiałby wyrzec się rodzinnych korzeni. Poza tym od 1952 r. marzył przede wszystkim o tym, by odtworzyć zakład ojca. Pierwsza ku temu okazja pojawiła się 1956 r. Aleksander Tecław wyszkolił się na rzeźnika.

Firmę ojca udało mu się odbudować - przy pomocy brata Hieronima - w 1977 r. Krok po kroku rozwijali biznes, by po 14 latach trafić na listę stu najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost". Dumą życia Aleksandra była wmurowana w poznańskiej farze tabliczka z Jego nazwiskiem. To w podzięce za wkład w remont tej historycznej świątyni. Zawsze podczas Festynu Farnego "Warkocz Magdaleny" rzeźnicy częstowali poznaniaków swoimi wyrobami. Produkty te  można było kupić, a pieniądze przeznaczane były na dokończenie remontu świątyni. Aleksandra Tecława - gorliwego katolika - cieszyły harmonijne kontakty Cechu z Kościołem. Radość rozpierała Go, gdy Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański przychodził na Jego zaproszenia na Cechowe Spotkania.

Aleksander Tecław od 30 lat współpracował z dr. Marianem Królem. Należał do współzałożycieli Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej, którą przez 15 lat kierował dr. Marian Król, jako prezes zarządu. Po utworzeniu w 1998 roku Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Aleksander Tecław był związany z działalnością Towarzystwa. Aktywnie działał na rzecz krzewienia idei pracy organicznej. Otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Wśród nich – Srebrny Medal Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”, Statuetkę Honorowego Hipolita i Godność Lidera Pracy Organicznej, oraz wiele medali okolicznościowych. Zawsze był gotów do działania i służenia drugiemu człowiekowi.

Śmierć zabrała Aleksandra Tecława nagle, w ułamku sekund odszedł Szlachetny, Dobry i Prawy Człowiek osierocając najbliższych i przyjaciół. Z bólem serc łączymy się z Jego rodziną. 
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Więcej placówek leczniczych w Wielkopolsce...

W grudniu 2018 roku Wielkopolski Odział Narodowego Funduszu Zdrowia rozstrzygnął konkursy uzupełniające, w wyniku których znikną kolejne białe plamy w województwie, czyli miejsca, w których do tej pory nie było usług w ramach NFZ. „Zyskały miejscowości położone na północy i południu Wielkopolski” – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ w Poznaniu: „Zakontraktowaliśmy dwie nowe poradnie okulistyczne i kolejną, ginekologiczno – położniczą w Pile. Natomiast południowa część regionu wzbogaciła się o dwie pracownie tomografii komputerowej – w Kaliszu i w położonym wyżej na mapie - Grodzisku Wielkopolskim oraz kolejną pracownię badań kolonoskopii w Ostrowie Wielkopolskim.

 W Ostrowie Wielkopolskim z początkiem roku zacznie również działać poradnia leczenia bólu, której do tej pory nie było na tym terenie”- dodaje. Łączna wartość w/w umów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - to ponad 2,4 mln złotych.

- „Za każdym razem, kiedy kolejna „biała plama” znika z mapy województwa, jest to bardzo dobra wiadomość dla pacjentów, ponieważ zwiększa się dostępność do usług medycznych, czyli chorzy nie muszą dojeżdżać daleko do specjalisty lub na badanie. Funduszowi bardzo zależy, aby jakość udzielanych świadczeń szła parze z ich dostępnością. Pacjent powinien mieć komfort diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego jak najbliżej miejsca zamieszkania, co jest nie tylko ważne dla niego, ale i dla całej jego rodziny. Dlatego, jeśli to możliwe i z finansowego i organizacyjnego punktu widzenia – przeprowadzamy konkursy. Czasami wynika to z faktu, że np. dotychczasowa placówka rezygnuje z realizowania umowy z Funduszem, lub w poprzednim konkursie nie zgłosił się żaden podmiot, który chciałby leczyć pacjentów w ramach umowy z NFZ, a często po prostu staramy się pozyskać w konkursie nowe usługi i nowe podmioty” – wyjaśniła A. Pachciarz. 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem