Wydanie nr: 9 (171) WRZESIEŃ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Natalii Drukarnia EtykiejJAWI

KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy [1]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy w obecnej formie prawnej istnieje od 01.01.1993 r. Poprzednikami były: od 1958 roku Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od 1971 Rejonowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od 1974 Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od 1975 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od 1982 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Firma w czasie ponad 50 lat swojej działalności zajmowała się przede wszystkim usługami wodno-kanalizacyjnymi, wywozami nieczystości i transportem np. dowozy dzieci do szkół, ale oprócz tego miała w swojej ofercie też administrowanie nieruchomościami, usługi budowlane, stolarskie itp.

Obecnie przedsiębiorstwo ograniczyło swoją działalność do produkcji i dystrybucji wody pitnej oraz w zakresie kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków na terenie gminy Opalenica, a jego głównym zadaniem jest ciągła rozbudowa, utrzymanie i modernizacja istniejących sieci, urządzeń wodnych i kanalizacyjnych. W ciągu minionych dekad niezmiennym pozostał priorytet świadczenia usług komunalnych na najwyższym poziomie, a kwalifikacje pracowników z wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami pozwalają wcielać w życie planowane założenia.

Spółka, stawiając na nowoczesność i wdrożenie nowych technologii skupia się na zasadniczych celach, a obiekty należące do niej wpływają na kształt i estetykę całej gminy. Chcąc chronić środowisko i sprostać wymogom prawnym, w ostatnich latach zaistniała konieczność realizacji nowych przedsięwzięć w zakresie pozyskania czystej i zdrowej wody oraz prawidłowego uregulowania gospodarki ściekowej, a ze względu na wysokie koszty tych zamierzeń władze gminy i spółki skutecznie postarały się o pozyskanie dotacji pieniężnych z zewnętrznych źródeł finansowania, przede wszystkim ze środków unijnych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej powstało w gminie Opalenica wiele kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz dwie nowe oczyszczalnie ścieków.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komopal niezależnie od zmieniających się struktur organizacyjnych, zawsze było bliskie mieszkańcom miasta i wiosek w gminie, sprzyjając jednocześnie przemianom gospodarczym. Ma swój wielki udział w poprawie jakości życia lokalnej wspólnoty, umacniając pozycję Opalenicy na mapie Wielkopolski.(xx)


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Gmina Komorniki rozwija się dynamicznie (1)...

Komorniki to bardzo dynamicznie rozwijająca się demograficznie i gospodarczo gmina aglomeracji poznańskiej. W dużej mierze jest to spowodowane korzystnym położeniem komunikacyjnym: bliskość Poznania, dobrze rozwinięta komunikacja ze stolicą Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem autostrady A2 wraz z lokalizacją zjazdu z autostrady w Komornikach i własna komunikacja autobusowa sprzyjają lokalizacji firm oraz osadnictwu. Ogromne znaczenie ma też sprawne zarządzanie oraz dbałość o zrównoważony rozwój gminy.

Gmina Komorniki leży w Wielkopolsce, w aglomeracji poznańskiej, w powiecie poznańskim (stanowi 3,5% jego powierzchni), na południowy-zachód od Poznania.Gmina rozciąga się na obszarze 66,55 km2, składa się z 8 sołectw, w których znajduje się 10 wsi (Chomęcice, Głuchowo, Komorniki, Łęczyca, Plewiska, Rosnowo, Rosnówko, Szreniawa, Walerianowo i Wiry) i 4 osady (Jarosławiec, Kątnik, Wiry i Wypalanki). Komorniki są gospodarzem Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz siedzibą stowarzyszenia "Polska Orkiestra Barokowa".

Dogodne położenie

Gmina Komorniki leży w aglomeracji poznańskiej, na przecięciu autostrady A2 (w połowie drogi między Berlinem a Warszawą), drogi A5 i A11 (drogi krajowe szybkiego ruchu). Na północy graniczy z Poznaniem, a na południowym wschodzie nachodzi na Wielkopolski Park Narodowy. Te okoliczności stwarzają dobre warunki, by tu żyć, inwestować i wypoczywać.

Historia

Pierwsza wzmianka o Komornikach pochodzi z 1136 r. z bulli papieskiej. Początkowo zamieszkiwali te tereny komornicy – tj. chłopi bez ziemi. Warto zauważyć, że parafia komornicka w tym roku świętuje 720-lecie powstania. Ziemie obecnej gminy Komorniki należały do biskupów poznańskich. W XIX w. proboszczem był tu ksiądz Franciszek Ksawery Malinowski - językoznawca oraz członek-założyciel Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Inni znani to: Jan Grycz (cichociemny), Jan Nepomucen Morawski (członek Konfederacji Barskiej), Jan Olrych Szaniecki (działacz polityczny z okresu Królestwa Polskiego), Mościc ze Stęszewa (zasłużony kasztelan z okresu panowania Władysława Jagiełły). Przed reformą administracyjną gmina należała do województwa poznańskiego.

Turystyka, sport i kultura

Gmina Komorniki jest miejscem przyjaznym zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Walorami turystycznymi gminy są m.in. Wielkopolski Park Narodowy, dobra sieć komunikacyjna, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie, trasy turystyczne piesze, rowerowe i konne, zabytkowy most kolejowy w Wirach, wieża widokowa – mauzoleum Bierbaumów w Szreniawie, zabudowania pofolwarczne w kilku miejscowościach, miejsce przeprawy przez Wartę w czasie kampanii 19454 r. w Kątniku, w pobliżu którego niebawem powstanie niewielka przystań dla kajaków i małych łodzi. Gmina, a dokładnie Gminny Ośrodek Kultury organizuje cieszące się dużym zainteresowaniem rajdy piesze.

Co roku proponuje się też mieszkańcom i gościom szereg zajęć i imprez kulturalnych - najbardziej znane to Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Dni Gminy Komorniki oraz Dożynki. Na terenie gminy dba się również o rozwój czytelnictwa, działa tu kilka bibliotek publicznych oferujących szerokie spektrum literatury mogącej zainteresować zarówno dorosłych, jak i dzieci. Równie istotnym czynnikiem naszego ogólnego rozwoju jest sport. Gmina udostępniła na swoim terenie liczne place zabaw dla dzieci, szereg „orlików” oraz korty i zewnętrzne siłownie dla dorosłych.

Oddano też do użytku dwie szkoły dysponujące krytym halami sportowymi.Organizacją licznych imprez sportowych zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSIR). Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy Komornickiego Centrum Tradycji i Kultury, który będzie stanowił główne miejsce spotkań mieszkańców gminy i ich gości.

Gospodarka

Ze względu na dogodne położenie gminy, na jej terenie zarejestrowanych jest ponad 4.500 podmiotów gospodarczych, przy czym wiele z nich to bardzo duże firmy międzynarodowe i krajowe. Na terenie gminy swoje siedziby i oddziały mają głównie mało uciążliwe dla środowiska firmy logistyczne, magazynowe, handlowe i motoryzacyjne.

Infrastruktura społeczna

Gmina Komorniki przez ostatnich 8 lat podwoiła liczbę mieszkańców. Świadczy to o jej atrakcyjności dla ludzi osiedlających się na jej obszarze. W naszej gminie znalazło miejsce do życia wiele znanych osobistości ze świata nauki, muzyki i sportu. Działa tu kilka ogólnopolskich sieci, cała gmina jest zelektryfikowana i skanalizowana. Na osiedlach dostępny jest światłowód, internet radiowy i komórkowy, można korzystać też z sieci kablowej. Gmina stara się dbać o ochronę środowiska, dlatego też mieszkańcy w większości segregują odpady.


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Wyróżnienia dla działaczy sympatyków THC

 „Dziękuję za krzewienie idei pracy organicznej Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego. To, co państwo robią jest wspaniałe” – powiedziała dr. Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która została uhonorowana Statuetką Honorowego Hipolita i Godnością „Lider Pracy Organicznej”. Uroczystość odbyła się 27 maja br. podczas XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego Członków Towarzystwa w Poznaniu. Wydarzenie było okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków i sympatyków Towarzystwa, którzy na co dzień kreują trwałe wartości pracy organicznej – tak w środowiskach lokalnych jak i ogólnopolskich. Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia Odznak Honorowych Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Odznaki, w imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego wręczyła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w towarzystwie dr. Mariana Króla, Prezydenta THC, który rekomendował kandydatów do nagrody. Laureatami zostali: Lesław Kazimierz Lenartowicz, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. im. Jana Pawła II; Marek Grzegorz Nowak, dyplomowany nauczyciel, opiekun Klubu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Prestiżowe Statuetki Honorowego Hipolita, przyznawane od 2002 roku, przyjęli wspomniana już dr Zofia Szalczyk oraz Jego Magnificencja Rektor, Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr. hab. Andrzej Lesicki, który wygłosił okolicznościową prelekcję o perspektywach rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Do grona osobistości uhonorowanych Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża” dołączyli: prof. nadzwyczajna Hanna Mizgajska-Wiktor, kierownik Zakładu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, a także Maciej Kozik, Prezes Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Podkreślono, że ich działalność jest dowodem tego, że w nowej epoce praca organiczna przesuwa się często z obszaru gospodarczego w przestrzeń intelektualnej aktywności człowieka, z produkcji materialnej w obszar zarządzania i organizowania. Co więcej, w przestrzeń szeroko rozumianej polityki społecznej, edukacji i nauki. Działalność naszych medalistów przyczynia się do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju regionu i kraju.

Ważną częścią zebrania było wręczenie wyróżnień w ramach XXVII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce”. Statuetkę Hipolita otrzymali: Firma Mielcarz J. Gospodarstwo Zielarskie z Dobrzycy, współwłaściciele to państwo Jolanta i Jerzy Mielcarz oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach za wysoką jakość budownictwa mieszkaniowego. Statuetkę odebrali: Ryszard Jaroniec, Prezes Spółdzielni i Czesław Orlik, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wszyscy Laureaci XXVII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów Najlepsze w Polsce prezentują się następująco: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL” Zbigniew Zubala z Dębna – za: Humus Active; Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie – za: wysokiej klasy usługi bankowe dla ludności, instytucji i przedsiębiorstw, w tym pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielana w ramach inicjatywy JEREMIE; COL-WAY M.Turek, J.Zych Spółka Jawna z Koleczkowa – za: sieć sprzedaży produktów Colway w oparciu o marketing partnerski; e-file sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania za: program e-pity; TRIPLEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa z Wrocławia za: wysoką jakość pokazów ogni sztucznych i iluminacji pirotechnicznych na poziomie europejskim; Biblioteka Publiczna w Swarzędzu za: krzewienie czytelnictwa i animacje kultury; DOM POLSKI – Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie za: kultywowanie tradycji lokalnych i patriotycznych; GRASO MODA Sp. z o.o. z Poznania za: spodnie męskie Sempre; Zakład Metalowy „AGROMASZ” z Mrągowa za: ładowacze czołowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z Poznania za: upowszechnianie czytelnictwa i animowanie kultury na terenie województwa wielkopolskiego; Ecor Product Sp. z o.o. ze Stęszewa k/Poznania za: innowacje i wysoką jakość w produkcji opakowań; Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej w Śremie -Za: projekty kulturalne, ekologiczne, historyczne oraz dydaktyczne realizowane w 130.roku działalności Towarzystwa.

Laureaci medalu Młodego Pozytywisty udowodnili, że nie tylko muzyka, ale praca organiczna łączy pokolenia. A byli to: Grzegorz Szewczyk, koordynator działań społecznych i obywatelskich; Magdalena Rusnok, specjalista ds. literatury, bibliotekarz-instruktor w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu; Arkadiusz Borkowski, mgr. inż. budownictwa, Prezes Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”.

Wydarzenie zakończyły rozmowy kuluarowe o trwałych wartościach społecznych i ideowych w Wielkopolsce.

Dominik Górny


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem