Wydanie nr: 2 (180) MARZEC 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

"BUDOPOL-POZNAŃ" - firma z tradycją i przyszłością...

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „Budopol – Poznań” Spółka z o.o. niebawem będzie obchodziło swój jubileusz 65 - lecia istnienia na rynku budowlanym.  Wydaje się niedawno, a niedługo miną cztery lata od uroczystych obchodów jubileuszu 60 – lecia. Firma jednak nie spoczęła na laurach, nie zachłysnęła się swoimi sukcesami, tylko dalej prężnie działa na rzecz budownictwa głównie na terenie Poznania i okolic. „Budopol” w swej karierze zrealizował wiele inwestycji, o czym pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach różnych czasopism. Wachlarz usług jakie świadczy jest bardzo szeroki. Są to: budowa obiektów użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie, szkoły, obiekty dydaktyczno-naukowe z laboratoriami w systemie nanotechnologii dla wyższych uczelni, przedszkola, hale sportowe, budynki biurowe itp.); budowa budynków mieszkalnych; roboty termomodernizacyjne i elewacyjne; remontowe i modernizacyjne; roboty ziemne, betoniarskie i żelbetowe.

Dzisiejsze  budynki, wyglądają zupełnie inaczej niż np. 40 lat temu. Są nowe technologie, oraz nowe materiały i nowe pomysły architektów i projektantów. Dzisiaj buduje się szklane domy. Wystarczy przejść się ulicami choćby nawet samego Poznania, by stwierdzić jak dużo jest w tym mieście  budynków gdzie dominuje właśnie szkło.  „Budopol” również może się poszczycić budynkami, w których zastosowano ten materiał. Jako pierwszy w roku 2011 powstał   budynek  naukowo – dydaktyczny dla Międzyuczelnianego  Centrum NanoBioMedycznego  w Poznaniu na Morasku,  gdzie inwestorem był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Odbijający się w szkle las, daje znakomity efekt wizualny.

Kolejną taką inwestycją, gdzie w pewnej mierze zastosowano również szkło, było Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, oddane do użytku w 2014 roku. Była to duża inweinwestycja którą „Budopol” realizował  w konsorcjum z AGROBEXEM. Kubatura tego budynku wyniosła 70.465 m3, powierzchnia całkowita 14.978 m2, a powierzchnia użytkowa 8.147 m2.

Ale wśród swoich osiągnięć ”Budopol” ma również inne, równie ciekawe realizacje . Choćby Szkoła Podstawowa w Dąbrówce oddana do użytkowania w 2016 roku, gdzie Inwestorem była Gmina Dopiewo. Obiekt ten został połączony z budynkiem istniejącym poprzez łącznik na parterze oraz piętrze i spełnia funkcje dydaktyczne, obsługujące i sportowe (sala gimnastyczna z zapleczem). Kubatura budynku to 20.290,00 m3, powierzchnia użytkowa 2.332,00 m2..

Ale żeby nie było, że „Budopol” swoje siły skupia tylko na obiektach dla oświaty i szkolnictwa, należy stwierdzić, że wysiłki tego wykonawcy skierowane są również na służbę zdrowia. Można tu wspomnieć budowę szpitali w Pile, Lesznie, Obornikach Wlkp. i w Poznaniu. Szpital przy ul. Szwajcarskiej to zasługa „Budopolu”, nowe obiekty przy istniejącym już Wielkopolskim Centrum Pulmunologii i Torakochirurgi  to również „Budopol”, modernizacja i renowacja zabytkowego szpitala w Ludwikowie to też „Budopol”. Można by wymieniać jeszcze więcej i więcej.
   
W latach 2015-2016 „Budopol” był wykonawcą robót dla Centrum Medycznego HCP.W okresie tym miała miejsce „Rozbudowa i nadbudowa budynku szpitala wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania jego części o funkcji laboratoryjno – biurowej na szpitalną”.

Dla tego samego Inwestora przekazano już do użytku realizowany w latach 2016 – 2017 budynek „A”, wcześniej cztero kondygnacyjny, do którego nadbudowano piąte piętro i do którego dobudowano nowe 3 kondygnacyjne skrzydło „B”. W jeszcze innym budynku przeprowadzono roboty mające na celu przystosowanie pomieszczenia dla rezonansu magnetycznego. Centrum Medyczne HCP przyjmuje już pacjentów którzy są leczeni w bardzo przyjaznych i  komfortowych warunkach.

Poza CM HCP, „Budopol” prowadził  również roboty w Szpitalu  im. Franciszka Raszeii przy ul. Mickiewicza w Poznaniu. Wykonano tam roboty modernizacyjne na Oddziale Gastroenterololicznym  z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną, oraz przebudowano Oddział Laryngologii.W roku 2018 przeprowadzono  przebudowę Oddziału Ginekologii wraz z wyposażeniem oraz zmodernizowano Izbę Przyjęć wraz z Centralną Rejestracją.

Jeszcze jeden obiekt na którym „Budopol” koncentrował swoje wysiłki to Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W szpitalu tym prowadzona była przebudowa pomieszczeń budynku głównego na bloki operacyjne i oddziały pooperacyjne. Obiekt ten został oddany do użytku w 2018 roku.

Pozostałe realizacje, które zostały wykonywane przez „Budopol” w ostatnich dwóch latach to: budynek mieszkalny na ul. Gabszewicza w Poznaniu; Ochotnicza Straż Pożarna na ul. Głuszyna w Poznaniu; Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza –  budynek przy ul. Sarmackiej;  Sala gimnastyczna oraz łącznik z budynkiem Liceum dla Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej; rozbudowa i remont budynku biurowca przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400, dla WCWI w Poznaniu; Sala gimnastyczna z zespołem klas szkolnych na ul. Stróżyńskiego w Poznaniu; ocieplenie ze zmianą kolorystyki bud. mieszkalnego na Os. Orła Białego 47-71.

„Budopol” na rok 2019 ma zabezpieczony front robót. Obecnie realizowane są: rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu; budowa Sali gimnastycznej i pomieszczeń dydaktycznych w Konarzewie; budowa budynków opiekuńczo – wychowawczych w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej; modernizacja Pawilonu nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie.

Firma cały czas dokłada wszelkich starań w celu pozyskania kolejnych placów budów. Oby ten trud się opłacił, bo firma „Budopol” w ocenie Inwestorów, wykonawców i podwykonawców jest firmą solidną, rzetelną i godną zaufania.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
„Budopol – Poznań” Sp. z o.o.
61-248 Poznań, ul. Dziadoszańska 10.

Tel.: +48 61 875 80 72; Fax.: +48 61 875 84 18
E-mail: budopol-poznan@post.pl
www.budopol.poznan.   


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Z wielkim żalem żegnamy Stefana Mikołajczaka...


…który w wieku 68 lat, po ciężkiej i długiej chorobie zmarł w Poznaniu, w dniu 1 kwietnia 2019 roku. Odszedł Człowiek wielkiego formatu, zasłużony działacz społeczny, państwowy i samorządowy, organizator nowego samorządu województwa wielkopolskiego, znakomity Marszałek Województwa Wielkopolskiego (1998–2005), Człowiek przyjazny ludziom, troskliwy i twórczy, inicjator nowatorskich projektów unowocześniania całego regionu, Człowiek niezwykłej pracowitości i rzetelności, zawsze gotów wspierać każdą inicjatywę służącą budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 Odszedł Człowiek pracy organicznej, sympatyk i praktycznie zwolennik społecznego ruchu pozytywistów wielkopolskich, zasłużony dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, nasz Welki Przyjaciel.

Jego odejście jest wielką szkodą dla elity wielkopolskiej i wszystkich tych, którzy mieli zaszczyt poznać Go, współpracować z Nim, cieszyć się z Jego udziału w wydarzeniach o znaczeniu i charakterze społecznym tych, którzy korzystali z Jego rad, wparcia i uznania. Odszedł Człowiek wielkich wartości moralnych, patriota – odszedł Człowiek!

Niech Wieczna Pamięć towarzyszy Jego Imieniu
!

Oto sylwetka Stefana Mikołajczaka

 
Stefan Wojciech Mikołajczak
– urodził się 26 października 1951 roku w Krzyżankach. Był absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Przez kilkanaście lat pełnił kierownicze funkcje w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie. W latach 1988 - 1990 zajmował stanowisko wicewojewody poznańskiego, następnie do 1998 roku był dyrektorem Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W latach 1998 – 2006 przez dwie kadencje zasiadał w sejmiku wielkopolskim. W latach 1998 – 2005 pełnił funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stefan Mikołajczak był prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego, oraz wiceprezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP. W latach 1998 – 2006 przez dwie kadencje Stefan Mikołajczak zasiadał w Sejmiku Wielkopolskim.

Stefan Mikołajczak związany był z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, chociaż nie należał do tej partii, ale był sympatykiem Lewicy. W latach 2005 i 2007 bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych (odpowiednio do Senatu z własnego komitetu i do Sejmu z listy LiD).

W 2000 roku Stefan Mikołajczak został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 roku otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, a następnie odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmarł w dniu 1 kwietnia 2019 roku w Poznaniu.     


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Moda w Poznaniu zbudziła się do życia...

Premiera fragmentu kolekcji jesień/zima 2019 światowej sławy projektantki Hanny Bieńkowskiej, paryskie nastroje w sercu Poznania, bycie Just Unique jako definicja bycia sobą – to główne emocje mody, które oklaskiwaliśmy podczas Gali Polskiej Mody, która odbyła się 24 lutego br. w Ilonn Hotel w Poznaniu. Poznaliśmy laureatów prestiżowych nagród przyznanych przez Kapitułę Polskiej Akademii Mody. Został wręczony Medal Labor Omnia Vincit Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. (Marka Angell dostaje nagrodę. Odbiera Angelika Kaźmierczak).

Polska Akademia Mody; osobistości z nią związane od ponad 30 lat tworzą i promują to, co w świecie polskiej mody najlepsze. Zobaczyliśmy kolekcje sześciu projektantów – zarówno tych wybitnych jak i utalentowanych młodych twórców.  Top Moda – Marka na Topie – znak dobrej jakości i modnego wzornictwa oraz modnych marek uhonorował Izabelę Macudzińską, współwłaściciela marki Just Unique. Srebrna Pętelka – najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla projektantów stojących u drzwi modowej kariery powędrowało do Kamili Froelke, która zaprosiła nas na „ślub w katedrze” w odsłonie dwunastu sukien. Dodajmy, że finalistów Konkursu o Srebrną Pętelkę było tym razem dwoje, wybranych spośród 16 zgłoszonych kolekcji. Dotychczas w ramach projektu znane i uznane marki wspierają młodych i zdolnych, Polska Akademia Mody nagrodziła blisko dwustu młodych projektantów. (Izabele Macudzińska (Just Unique ) dostaje nagrodę. Od lewej: Dominik Górny, Laureatka, i Waldemar Witkowski).

Złota Pętelka – największe i najbardziej pożądane wyróżnienie modowe w Polsce zaszczyciło jako nagroda indywidualna Danutę Błaszczyk, współwłaściciela salonu Shark w Poznaniu. Poznaliśmy Debiut Roku 2018, który utytułował Marcina Raczkowskiego. Odkryciem Roku 2019 była marka Angell proponująca odzież klasy premium. Wielki finał gali należał do Hanny Bieńkowskiej. Ta nowoczesna tradycjonalistka – bo tak właśnie określa się jej modowe usposobienie, otrzymała Statuetkę Kreatora Roku wraz z Certyfikatem. Uhonorowana została również Medalem Labor Omnia Vincit – „Praca Wszystko Zwycięża” przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Wpisało się to dobitnie w założenie, że moda jest sztuką użytkową. ( Danuta Błaszczyk dostaje Złotą Pętelkę. Od lewej: Stefan Kostecki –prezes PAM, Dominik Górny – wiceprezes PAM, Laureatka i Piotr Zalewski – członek zarządu Powiaty Poznańskiego.)

To była prawdziwa wiosna przeżyć. Wszystko zbudziło się do życia – mówili uczestnicy Gali Polskiej Mody. Wśród nich była m.in.: Katarzyna Kierzek-Koperska, wiceprezydent miasta Poznania; Piotr Zalewski, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego i Waldemar Witkowski. Galę poprowadził Dominik Górny, Wiceprezes Polskiej Akademii Mody. (dg)  


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem