Wydanie nr: 3 (175) CZERWIEC 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

XX-lat Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Zakładając Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wiedziałem, że ten prekursor pracy organicznej w Wielkopolsce przyniesie nam szczęście. Tak też się stało. Działamy już dwadzieścia lat!” – mówi dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Słowa te świetnie wpisują się w obchody 20-lecia tej szacownej instytucji - wizytówki pracy organicznej w Wielkopolsce. Ich inauguracja odbyła się 26 maja br. w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

To był czas ciężkiej pracy, pokonywania trudności, ale też czerpania satysfakcji z codziennego upowszechniania idei pracy organicznej. Dostrzegania jej współczesnych mistrzów – przekonują o tym dzieje Towarzystwa.

Świętujemy ze wszystkimi Wielkopolanami


Na okoliczność świętowania 20 lat działalności – Towarzystwo przygotowało dla wszystkich Wielkopolan wiele niespodzianek. W tym roku każdy z nas będzie mógł uczestniczyć m.in. w otwartych wykładach o Hipolicie Cegielskim i idei przedsiębiorczości w naszym regionie. Wszystko dzięki współpracy Towarzystwa m.in.: z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Przyrodniczym. W mediach, z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego będzie się pojawiać wiele artykułów promujących wizytówkę Wielkopolski – pracę organiczną, rzetelność, fachowość i gospodarność w różnych dziedzinach życia.

Szczególne miejsce w tworzeniu dokumentów dziejowych, zajmą wydane przez Pocztę Polską: Okolicznościowy Arkusz Znaczków sygnowany „20-leciem THC” (edycja limitowana, 250 egzemplarzy, do nabycia wyłącznie w biurze Towarzystwa); kartka pocztowa ze specjalną grafiką dwóch Pomników powstałych z inicjatywy Towarzystwa: Hipolita Cegielskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego (tylko 520 sztuk grafik) oraz datownik stały, ozdobny ze zmienną datą. Ten ostatni jest używany od 2 maja br. w placówce pocztowej w Poznaniu „Poznań 9” (ulica Janiny Lewandowskiej 28, dawniej ulica 23 lutego 28).

Sztandar organizacyjny i hymn 20-lecia


Towarzystwo, jako instytucja, która z założenia, na co dzień tworzy i wspiera kulturę, przeżyła wyjątkowo doniosłą chwilę 26 maja br. To właśnie wtedy nastąpiło uroczyste wprowadzenie Sztandaru Organizacyjnego Towarzystwa oraz światowa chóralna premiera Pieśni „Labor Omnia Vincit” – Hymnu 20-lecia. Świętowanie idei pracy organicznej jest przywilejem nas wszystkich. 20-lecie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pozwala nam o tym sobie przypomnieć.  (Na zdjęciu moment przekazanie Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego podczas uroczystości jubileuszowej. Pierwszy Wiceprezydent Towarzystwa - dr Szczepan Gawłowski  - z lewej, przekazuje Sztandar Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, twórcy Towarzystwa - dr Marianowi Królowi, który ze wzruszeniem Sztandar przejmuje - z prawej. Foto: Ryszard Galowski)
                                                                                                                                                                  Opr. Dominik Górny
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Wyróżnienie prezesa Grupy Kapitałowej „MLEKOVITA”

Nagroda za pracę organiczną to niezwykle ważna nagroda. Cieszy mnie, że moje wysiłki na rzecz umacniania jakości polskich wyrobów z mleka zostały docenione” – powiedział Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita”. Było to podziękowanie za wyróżnienie Statuetką Honorowego Hipolita wraz z Godności „Lidera Pracy Organicz-nej”. Statuetka została przyznana przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnienie wręczył prof. Marian Gorynia, Przewodniczący Kapituły, a dyplom Mariusz Paplaczyk, Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich. (Na zdjęciu prof. dr hab. Marian Gorynia – przewodniczący Kapituły – z lewej, wręcza Statuetkę Honorowego Hipolita Dariuszowi Sapińskiemu – prezesowi Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita” )  

Gratulacje złożyli osobiście: Waldemar Witkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-wództwa Wielkopolskiego; Piotr Zalewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, repre-zentujący Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego, Filip Suś, Prezes Polsko-Afrykańskiej Izby Handlowej i Michał Ciszak, przedsiębiorca. Laudację wygłosił Dominik Górny, członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, reprezentujący dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa. To niezwykle prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od 2002 roku. Otrzymują je najlepsi liderzy czołowych branż i dziedzin polskiego życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego, samorządowego i wielu innych. Jego laureatów można bliżej poznać dzięki dwóm tomom książki „Liderzy Pracy Organicznej”. Wydarzenie odbyło się 8 maja 2018 roku na stoisku „Mlekovity” w ramach Targów Polagra Food na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Dominik Górny

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem