Wydanie nr: 3 (188) MAJ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Parlament Europejski dla programu ERASMUS...


165 000 studentów programu Erasmus+ i 5000 unijnych wolontariuszy musi otrzymać zapewnienie zwrotu kosztów i potwierdzenie swojego statusu
– wzywają członkowie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego w liście do komisarz Mariyi Gabriel. Zdaniem posłów, studenci Erasmusa i wolontariusze Korpusu Solidarności nie otrzymali dotąd od Komisji Europejskiej i odpowiednich agencji narodowych jasnego potwierdzenia swojego statusu i zapewnienia o zwrocie kosztów.

Posłowie oczekują też zapewnienia studentów, że nie stracą oni roku nauki i będą mogli spełnić wszystkie wymagania niezbędne do zaliczenia poprzez zdalne nauczanie. Także utrzymać status wolontariuszy UE i włączyć ich w działania w krajach członkowskich. W liście do Komisji Europejskiej posłowie wzywają też do zapewnienia wolontariuszy Korpusu Solidarności, że będą mogli utrzymać swój status na pierwotnie planowany okres wolontariatu, nawet jeśli projekty w których uczestniczą zostały zawieszone.

Posłowie zalecają także, by uczestników zawieszonych projektów wykorzystywać w innych działaniach, na przykład związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Zdaniem posłów, potrzebny jest “jasny sposób postępowania, jasna informacja i ich spójne stosowanie we wszystkich państwach członkowskich”. Autorzy listu piszą, że osoby i organizacje uczestniczące we wspomnianych programach są “głęboko zaniepokojone” i muszą wiedzieć „że Komisja Europejska jest po ich stronie”.

Rocznik 2020 nas potrzebuje

“Wzywamy Komisję Europejską do bezpośredniego wsparcia ludzi uczestniczących w programach edukacyjnych, kulturalnych i młodzieżowych. To oznacza współpracę z agencjami narodowymi, uniwersytetami, szkołami technicznymi, organizacjami młodzieżowymi i organizacjami zajmującymi się wolontariatem dla zapewnienia, że uczestnicy programów są bezpieczni i mogą liczyć na pomoc.” – powiedziała przewodnicząca Komisji Kultury i edukacji PE, posłanka Sabine Verheyen (EPL). W programie wymiany studenckiej Erasmus+ uczestniczy w tej chwili 165 000  studentów. 5 000 wolontariuszy działa w ramach Korpusu Solidarności. Komisja Europejska poinformowała, że narodowe agencje realizujące te projekty mogą powołać się na klauzulę siły wyższej, by wypłacić granty nawet w razie skrócenia programów, przesunięcia zaplanowanych działań i pokrycia nadzwyczajnych kosztów.    


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem