Wydanie nr: 4 (189) LIPIEC 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Stypendia Jana Kulczyka rozdane...

18 czerwca 2020 r., w Sali Lubrańskiego, odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, najstarszego programu stypendialnego PPNT Fundacji UAM. Od 1999 roku, 180 stypendystów otrzymało ponad 2 mln zł. - To są sumy i kwoty, które imponują. Jako rektorowi pozostaje mi wyrazić wdzięczność Uniwersytetu za to, że Kulczyk Foundation od tylu lat z nami współpracuje - komentował rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. (Na zdjęciu Dominika Kulczyk – z lewej, wręcza czek stypendialny laureatce. W głębi plansza z wizerunkiem Fundatora – Jana Kulczyka).

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Wysokość stypendiów, wypłacanych przez 9 miesięcy wynosi: dla studentów – 1300 zł miesięcznie, a dla doktorantów - 2700 zł miesięcznie. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów. - Honorujemy stypendiami osoby, które na to przemożnie zasłużyły swoim talentem, swoją pracą, swoim zaangażowaniem i determinacją - podkreślała prof. Beata Mikołajczyk, przewodnicząca Kapituły Stypendiów.)

- Mój Tato wierzył w intelekt, edukację i wykształcenie. Mawiał, że nauka jest kluczem do budowy własnych skrzydeł. Dziś widzimy, jak ważna jest wiedza. Przekonujemy się o tym bardziej niż kiedykolwiek, każdego dnia. Wiem, że ci młodzi, ale już wybitni ludzie, którzy otrzymali stypendia, zdobywaną wiedzę przekują w pozytywne zmiany, na których zyska całe społeczeństwo. To wielki zaszczyt mieć w tym swój udział - podkreślała Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.

Tegorocznymi stypendystami zostali studenci: Michał Tomasz Dziedzic z Wydziału Teologicznego, kierunek teologia;  Mateusz Gołębiewski z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka specj. Physics of Advanced Materials for Energy Processing (PAMEP); Iga Skrzypczak - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, kierunek wiodący filologia polska: Olga Żyminkowska - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, kierunek wiodący filozofia oraz doktoranci: mgr Kinga Adamczewska ze Szkoły Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach; mgr Agnieszka Nymś-Górna ze Szkoły Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych i pedagogiki; mgr Milena Roszkowska ze Szkoły Nauk Przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych, oraz mgr Aleksandra Wieczorkiewicz ze Szkoły Nauk o Języku i Literaturze w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Rekrutacja do programu stypendialnego rozpoczyna się na początku roku akademickiego. Kandydaci ubiegający się o stypendium składają wniosek do dziekana wydziału UAM, na którym studiują. Następnie dziekani poszczególnych wydziałów, po przeprowadzeniu wstępnej oceny merytorycznej, przesyłają zaopiniowane wnioski kandydatów (maksymalnie dwa wnioski studenckie i dwa wnioski doktoranckie z wydziału) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka. Kapituła czuwa nad prawidłową realizacją programu stypendialnego i wyłania laureatów, którzy w danym roku otrzymają stypendium. Od 6 lat przyznawane są także stypendia dla studentów UAM, będących obywatelami Ukrainy. W tym roku obydwie kapituły obradowały zdalnie. (Źródło Biuro Prasowe UAM, Foto – red. Przemysław Stanula ).
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem