Wydanie nr: 9 (171) WRZESIEŃ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Natalii Drukarnia EtykiejJAWI

W NFZ spotkanie o sieciach szpitali

23 sierpnia br. w Poznaniu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wielkopolski Oddział NFZ dla wszystkich placówek, które zakwalifikowały się do tak zwanej sieci szpitali. Wielkopolskie szpitale reprezentowało ponad 60 przedstawicieli, w większości dyrektorów placówek. Poznański Oddział funduszu wyszedł z inicjatywą spotkania, przede wszystkim w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w związku z wejściem w życie sieci z dniem 1 października br.

Podczas spotkania przedstawiciele funduszu omówili bieżącą sytuację związaną z przygotowaniem do wejścia sieci w życie w naszym regionie, w tym stan postępowań konkursowych dla zakresów poza sieciowych i aneksowania umów.

Przypomniano także zasady funkcjonowania sieci wynikające z obowiązujących przepisów i zaprezentowano bieżące finansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć, w tym stawki bazowe do obliczenia wartości ryczałtu dobowego, który NFZ płaci za działanie tych jednostek. Przypomnijmy: Wielkopolski Oddział funduszu płaci w SOR-ach i Izbach Przyjęć stawki bazowe wyższe od średniej krajowej o kilkaset złotych na dobę.

Szczególne zainteresowanie przedstawicieli szpitali, wzbudził temat nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, tzw., „wieczorynek”. Po wejściu w życie sieci, od 1 października tego roku, szpitale „sieciowe” będą odpowiedzialne za zorganizowanie i prowadzenie tej formy pomocy. Dyrektorzy pytali między innymi o interpretację przepisów dotyczących pracy personelu medycznego w wieczorynkach, tak zwanych zespołów lekarsko-pielęgniarskich (L-P). W najbliższych dniach szpitale są zobowiązane wskazać funduszowi, którą formę organizacji wybierają.

Jednym z tematów spotkania było także zwiększenie wartości umów o 2% w III kwartale br., dokonane zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia. Zwiększenia, dotyczące części zakresów świadczeń, przekazane placówkom w celu zabezpieczenia obecnej dostępności do świadczeń wynoszą prawie 18 000 000 (mln) zł. W IV kwartale tego roku planowane jest kolejne zwiększenie części umów wielkopolskich placówek o 4%, kwota ta będzie więc odpowiednio wyższa.


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem