Wydanie nr: 1 (168) STYCZEŃ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik PaderewskiegoNatalii Drukarnia EtykiejJAWI

Europejczycy nadal popierają Unię Europejską, ale…

Zdaniem 71% badanych Europejczyków to co zbliża obywateli Europy jest ważniejsze niż to, co ich dzieli; 53% ankietowanych wierzy, że przynależność do Unii Europejskiej jest dobra dla ich kraju - to wyniki najnowszego parlametru, opublikowanego dziś sondażu Eurobarometru przygotowanego na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Większość Europejczyków uczestniczących w sondażu jest przekonana, że ich kraje korzystają na przynależności do UE (53%, -2 pp. w porównaniu z 2015. W Polsce 61%, -1 pp.). Odsetek respondentów przekonanych, że bycie członkiem UE jest dobre dla ich kraju jest bardzo zróżnicowany, od 74% w Irlandii to zaledwie 31% w Grecji.

Badania pokazują, że wskaźnik poparcia dla UE utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie od 2009 kiedy to wynosił również 53%.

Podobnie jak w 2015, ogółem 60% respondentów (w Polsce 81%) odpowiedziało że ich kraj korzysta na członkostwie w Unii. Ten odsetek również utrzymuje się na stałym poziomie w badaniach Parlametru; począwszy od 56% w 2009, spadł do poziomu 52% w 2011 by wzrosnąć do 60% w ostatnich dwóch latach.

Oprócz tego, według 71% ankietowanych więcej jest kwestii, które łączą niż dzielą Europejczyków (74% w Polsce).

Elementy tożsamości europejskiej

Demokracja i wolność pozostają kluczowymi wartościami tożsamości europejskiej dla 50% przebadanych osób (36% w Polsce), podczas gdy znaczenie euro dla badanych osłabło znacząco do 33% (-6 pp. w porównaniu z rokiem 2015), przede wszystkim w krajach strefy euro. Niemal połowa badanych uważa, że zharmonizowany system opieki społecznej wzmocniłby ich poczucie przynależności do europejskiego obywatelstwa (46%, +1).

Badani w Polsce do najważniejszych elementów tożsamości Europejskiej zaliczyli także kulturę (36%).

Potrzebne większe zaangażowanie?

Europejczycy nie mają pozytywnych poglądów na przyszłość zarówno UE, gdzie 54% respondentów uważa, że “sprawy idą w złym kierunku” (+13 w porównaniu z 2015), jak i we własnym kraju (58%, +14 w porównaniu z 2015).

Parlament Europejski w mediach

Badani w Polsce lepiej postrzegają Parlament Europejski (31% ocen pozytywnych) niż średnia w Europie (25% ocen pozytywnych), choć w Polsce mniejszy odsetek niż w Europie chciałby, aby PE odgrywał większą rolę (46% w Europie, 34% w Polsce)

60% ankietowanych w całej Europie słyszało o Parlamencie Europejskim w mediach (62% w Polsce) natomiast 32% uważa się za dobrze poinformowanych o jego działaniach (41% w Polsce). (Źródło: Biuro Informacyjne PE w Polsce).


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem