Wydanie nr: 12 (172) GRUDZIEŃ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Osobistości godne naśladowania…

Z okazji dokonanej w listopadzie tegorocznej Gali przyznania Honorowych Nagród Złotego Hipolita, przedstawiciel Magazynu EuroPartner – red. Dominik Górny poprosił o pomysłodawcę i twórcę tej nagrody, dr Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego o rozmowę. Poniżej zamieszczamy zapis tej interesującej rozmowy, którą red. Dominik Górny rozpoczął od pytania: „W tym roku już po raz siedemnasty poznaliśmy laureatów prestiżowej Honorowej Nagrody Złotego Hipolita połączonej z nadaniem tytułu „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” i Statuetką Złotego Hipolita. Kto w tym roku był nagrodzony tym najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego?

Dr Marian Król: Są to takie osobistości jak: Andrzej Bobiński – przedsiębiorca; Jerzy Gołębiewski – dziennikarz, publicysta; Lucjana Kuźnicka-Tylenda – przedsiębiorca; prof. Stanisław Lorenc – rektor UAM w latach 2002-2008; Jerzy Maksymiuk – dyrygent, kompozytor; Prof. Roman Słowiński – prezes Oddziału PAN w Poznaniu; ks. dr Jan Stanisławski – ks. prałat, a także Prof. Tomasz Trojanowski – neurochirurg.

Dominik Górny: Przypomnijmy, że pierwszą Statuetkę Złotego Hipolita przyjął w Watykanie w 2001 roku jako dar Papież Polak, Jego Świątobliwość Jan Paweł II …

Dr Marian Król: Zdarzyło się to pierwszego sierpnia, w rocznicę pamiętnej daty dla Warszawy i całej Polski – Powstania Warszawskiego. Przekazałem osobiście tę Statuetkę na tysięcznej Audiencji podczas spotkania z wiernymi, podczas światowej pielgrzymki ministrantów. Jego Świątobliwość serdecznie podziękowała za dar i pobłogosławiła działalności naszego Towarzystwa. Na początku wahałem się, czy Papież przyjmie Statuetkę, ale finalnie dla tej inicjatywy otrzymałem wsparcie ks. Zenona kardynała Grocholewskiego. Wcześniej miałem wsparcie panów: Jerzego Gołębiewskiego i prof. Czesława Łuczaka z UAM w Poznaniu, pierwszego przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita.

Dominik Górny: To było pierwsze bezpośrednie spotkanie przedstawicieli Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z Papieżem Polakiem, prawda?

Dr Marian Król: Tak i dlatego to wydarzenie było dla nas i środowisko wielkopolskich organiczników tak istotne. Później zresztą utrzymywaliśmy kontakt korespondencyjny z Papieżem.

Dominik Górny: Dotychczas wyróżniono 129 Wybitnych Osobistości – reprezentantów rozmaitych środowisk opiniotwórczych rzeczywistości społecznej, gospodarczej, obywatelskiej i kulturalnej. Jaki jest klucz wyboru laureatów i kto może ich rekomendować?

Dr Marian Król: Laureatów do nagrody zgłaszają osoby zaufania publicznego oraz kapituła, która jest powoływana corocznie. Przewodniczy jest szczególnie ważna w regionie osobistość. Są to zazwyczaj rektorzy wyższych uczelni miasta Poznania.

Dominik Górny: Kapituła Złotego Hipolita podejmuje decyzje jednogłośnie?

Dr Marian Król: Dokładnie tak. Kapituła składa się zawsze z jedenastu osób i nie przeprowadza nad żadną propozycją głosowania. Każda osoba wyróżniona Statuetką musi uzyskać pełen konsensus wśród członków kapituły.

Dominik Górny: Jak to wygląda w praktyce?

Dr Marian Król: Kapituła odbywa formalnie dwa posiedzenia. Na pierwszym z nich ustala skład osób nominowanych do Statuetki. Następnie Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przeprowadza z wszystkimi nominowanymi stosowne rozmowy… Później jest drugie posiedzenie, we wrześniu każdego roku. Wtedy lista laureatów zostaje zatwierdzona.

Dominik Górny: Proszę przywołać swoje osobiste wzruszenia i refleksje związane z nieformalnymi rozmowami z laureatami Złotego Hipolita…

Dr Marian Król: To ciekawe pytanie… W szczególny sposób zapamiętałem na przykład postać pana Tadeusza Mazowieckiego, Pierwszego Premiera II RP. Moją informację przyjął z radością, ale i z zaskoczeniem. Zadał mi pytanie – czy ja sobie zasługuję na Złotego Hipolita? Takich pytań miałem bardzo wiele od rozmaitych laureatów. Starsi wiekiem często dziękowali, że zostali zauważeni przez środowisko zewnętrzne, niezwiązane z ich bezpośrednimi formami aktywności społecznej czy zawodowej. Dotyczy to głównie naukowców i ludzi kultury.

Bardzo interesujące były rozmowy z osobami, które znają środowisko poznańskie, choć w Grodzie Piastów nigdy nie zamieszkiwali. Podkreślali szacunek do etosu Wielkopolan i pracy organicznej. Byli prawdziwie dumni z tej Statuetki – mówiąc – cieszymy się, że to właśnie Wielkopolanie nas zauważyli i docenili.

Moje spotkania z laureatami do dziś bardzo mnie ubogacają i upewniają w słuszności wyboru ustanowienia tej nagrody.

Dominik Górny: Jak narodził się zamysł stworzenia Statuetki Złotego Hipolita i dlaczego jej otrzymanie jest taką nobilitacją? Warto podkreślić, że wszyscy laureaci zawsze z radością przyjmowali statuetkę, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste w przypadku wyróżnień nadawanych przez inne kapituły.

Dr Marian Król: Ideą stworzenia nagrody w formie Statuetki Złotego Hipolita i Godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” zrodziła się z potrzeby pokazania młodemu pokoleniu Polaków osobistości, które są godne naśladowania.

Dziękujemy za rozmowę.


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem