Wydanie nr: 12 (172) GRUDZIEŃ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Komorniki - przyjazne miejsce do życia i pracy (2)…

Komorniki to granicząca z Poznaniem, jedna z najchętniej zasiedlanych gmin w Polsce. Jedno z najwyższych sald migracji związane jest z przyjaznymi warunkami jakie gmina oferuje swoim mieszkańcom, turystom i inwestorom. O zrównoważony rozwój gminy dba wójt – mgr inż. Jan Broda. Dla Jana Brody głównym zadaniem, a zarazem najpoważniejszym wyzwaniem jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców gminy. Cel ten jest motorem wszystkich działań wójta od pierwszych kroków stawianych w samorządzie, aż po dzień dzisiejszy Jednym z priorytetów w początkowych latach jego aktywności było zaspokojenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców, takich jak poprowadzenie gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz telefonizacja gminy.

Równie istotnymi zadaniami, z którymi zmierzył się Jan Broda już jako wójt i zarazem najważniejszymi jego osiągnięciami w dotychczasowej pracy dla społeczności gminy Komorniki było opracowanie, aktualizacja i systematyczna realizacja Programu Budowy Dróg, zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w Łęczycy, rozbudowa gimnazjum i szkoły podstawowej w Komornikach, budowa nowoczesnej szkoły podstawowej oraz biblioteki w Plewiskach, nowego pawilonu szkolnego w Chomęcicach, zakup i adaptacja domu kultury „Nad Wirynką” w Łęczycy. Powstały też siłownie zewnętrzne, nowe boiska szkolne, oraz place zabaw dla dzieci w całej gminie. Realizacja inwestycji w gminie niejednokrotnie wymaga włączenia mieszkańców w proces informacyjny i decyzyjny. W związku z tym, w miarę potrzeb wójt wraz z pracownikami urzędu organizuje konsultacje społeczne, a także co roku zaprasza mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbywają się w każdym sołectwie.

 Spotkania z mieszkańcami cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem, ponieważ poruszane na nich najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem gminy. Aby mieszkańcy gminy mogli łatwiej i szybciej kontaktować się z urzędem, została oddana do ich dyspozycji aplikacja na urządzenia mobilne KOMORNIKI, za pośrednictwem której przekazywane są ważne komunikaty o awariach i zagrożeniach. Poprzez aplikację wysyłane są też informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, możliwe jest również zgłaszanie usterek oraz zapoznawanie się z aktualnymi ofertami pracy.

Do komunikacji ze społeczeństwem służą też dyżury wójta i radnych, Biuletyn Urzędu Gminy Komorniki, który dostarczającza informacje z działalności urzędu oraz czasopismo samorządowe "Nowiny Komornickie". Rola działacza samorządowego jest dla każdego człowieka oddanego swojej pracy zadaniem, które nigdy się nie kończy. Sprawy gminy są rozwiązywane stale, bez ram czasowych. W przypadku tego rodzaju zaangażowania, nie ma możliwości odpoczynku po ośmiu godzinach pracy. Jest to zatem część codzienności, nieodłączny element życia wójta, który od lat cieszy się zaufaniem mieszkańców gminy, a za swoją pracę na rzecz gminy otrzymał wiele nagród i wyróżnień.


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Otwarcie zbiornika wody czystej…

W poniedziałek 26.06.2017 roku, na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Opalenicy, należącej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowego zbiornika wody czystej, o pojemności 600m3. Inwestycja obejmowała także wykonanie instalacji wraz z podłączeniem do istniejącej stacji wodociągowej oraz sytemu automatyki i sterowania. Zbiornik ten jest bliźniaczy do już istniejącego na obiekcie stacji i zasilać będzie w wodę mieszkańców Opalenicy, Rudnik, Łęczyc, Porażyna, Jastrzębnik oraz Sielinka. (Na zdjęciu: uroczyste oddanie do użytku zbiornika wody czystej ).

Inwestycja ta ma duże znaczenie dla funkcjonowania systemu uzdatniania i dystrybucji wody pitnej w gminie Opalenica. Dzięki drugiemu zbiornikowi, w trakcie trwania letnich upałów, gdy rozbiory wody są znacznie większe niż możliwości produkcyjne stacji, mieszkańcom nie zabraknie wody w kranach. Dodatkowo zwiększy się tym samym zapas wody dla celów przeciwpożarowych.

Historię budowy oraz wskazanie znaczenia inwestycji omówił prezes spółki Michał Komorowski. Zaznaczył, że woda z nowego zbiornika została już przebadana w dwóch niezależnych laboratoriach i obie instytucje przekazały dla mieszkańców bardzo dobre wiadomości: woda z nowego opalenickiego zbiornika jest bowiem idealnie czysta! Następnie głos zabrał burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, który podziękował prezesowi Michałowi Komorowskiemu, pracownikom firmy oraz wykonawcom za terminowe i rzetelne zrealizowanie zadania. Podczas kolejnego przemówienia, dr Marian Król wraz burmistrzem wręczyli Panu Komorowskiemu srebrny medal „Labor Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król – z prawej, z burmistrzem Opalenicy Tomaszem Szulcem – z lewej, wręczył prezesowi firmy KOMOPAL Michałowi Komorowskiemu – w środku, Srebrny Medal Labor Omnia Vincit.)


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem