Wydanie nr: 4 (182) LIPIEC 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Manadżer - Kobieta sukcesu...

Karolina Tokarz – Prezes i Dyrektor Naczelna PROMAG S.A. – firmy będącej liderem na rynku intralogistyki w Polsce. Kobieta przedsiębiorcza i odważna, obdarzona charyzmą i silną osobowością. Prywatnie pasjonatka aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, podróży i poznawania świata.  Związana z Poznaniem, gdzie kończy studia na Politechnice Poznańskiej oraz Studium Menedżerskie w Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywa w Fabryce Łożysk Tocznych (aktualnie SKF). Przez kilka kolejnych lat prowadzi Dział Rozwoju, Dział Marketingu, a następnie  zostaje Szefem Marketingu i Sprzedaży w Fabryce Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych.

Ważnym  momentem w jej karierze zawodowej jest rok 1999, kiedy rozpoczyna kierowanie siecią sprzedaży i marketingiem PROMAG S.A., najpierw pełniąc funkcję Dyrektora ds. Handlu i Marketingu, a od 2002 roku również Członka Zarządu spółki. W tym czasie dzięki swojej jasnej wizji rozwoju firmy, wdraża system zarządzania jakością, unowocześnia ofertę firmy oraz rozwija marketing. Za sprawą jej sprecyzowanej wizji oraz odważnych decyzji, PROMAG S.A. zdobywa nowych klientów i poszerza swoje portfolio produktowe, współpracując z firmami z całego świata i rozwijając ofertę pod marką własną. Przy jej dużym udziale utworzona zostaje spółka produkcyjna PROMAG MS, która z powodzeniem, już od 20 lat, produkuje meble metalowe wyróżnione tytułem „Najlepsze w Polsce”. W swoich działaniach Karolina Tokarz zawsze wybiega w przyszłość. Jest inicjatorką oraz pomysłodawczynią utworzenia CENTRUM TECHNIKI MAGAZYNOWEJ PROMAG z jedyną taką w Polsce multimedialno-praktyczną ekspozycją nowoczesnych rozwiązań dla intralogistyki  pod nazwą MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI.

Przejmując  zarządzanie PROMAG S.A. i  obejmując stanowisko Prezesa Zarządu oraz Naczelnego Dyrektora, jako główny cel stawia sobie umocnienie pozycji firmy, zwiększenie produkcji mebli metalowych w spółce produkcyjnej oraz rozwój kompetencji w obszarze automatycznych, systemowych rozwiązań  intralogistycznych.

Karolina Tokarz angażuje się nie tylko w zadania związane z zarządzaniem spółką, ale także przyczynia się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości m.in. poprzez podnoszenie świadomości organizacji pracy, automatyzacji procesów, wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu. Przejawem tej działalności są prowadzone przez nią szkolenia oraz audyty m.in.:
jako ekspert Wielkopolskiej Nagrody Jakości, różnego typu publikacje w prasie
i wydawnictwach branżowych, wystąpienia podczas konferencji, sympozjów naukowych, seminariów w kraju i za granicą. Zainicjowane przez nią CENTRUM TECHNIKI MAGAZYNOWEJ rozwija polską myśl intralogistyczną i  edukuje przemysł w kierunku wdrażania rozwiązań rewolucji 4.0. Jest pomysłodawczynią odbywającej się w Poznaniu corocznej konferencji logistycznej MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI. Ma też swój bezpośredni udział w rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez wspieranie ich w ramach partnerskiej współpracy. Dzięki jej działalności i śmiałym pomysłom, dynamicznie rozwinęli się partnerzy biznesowi PROMAG S.A., co przyczyniło się do powstania wielu nowych miejsc pracy .

Jednym z obszarów jej społecznej działalności jest kształcenie przyszłej kadry inżyniersko-menedżerskiej poprzez pełnienie funkcji członka Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Rady Biznesu WBMiZ  Politechniki Poznańskiej oraz współpracę PROMAG S.A. z uczelniami wyższymi i ILiM w Poznaniu. W ramach tych działań firma  jest  patronem specjalności „Inżynieria systemów logistycznych” w Wyższej Szkole Logistyki, przyjmuje studentów na staże i praktyki, przeprowadza bezpłatne pokazy MAGAZYNU PRZYSZŁOŚCI, prowadzi wykłady, warsztaty i zajęcia studyjne w nowoczesnym Centrum Logistycznym firmy oraz wspiera uczelnie w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych.

Karolina Tokarz aktywnie wspiera działania charytatywne i sportowe. W szczególny sposób stara się pomagać dzieciom, osobom niepełnosprawnym i pokrzywdzonym przez los. W związku z tym wspiera rzeczowo i finansowo m.in. takie fundacje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Stowarzyszenie Wiosna, Fundacja Wspólna Nadzieja, Polskie Towarzystwo Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja Słoneczko czy Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej. Jako propagatorka aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, wspiera kluby i wydarzenia sportowe oraz różne formy aktywności pozazawodowej pracowników PROMAG.

Jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.  Za swoją aktywność zawodową została odznaczona m.in. srebrnym medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego "Labor omnia vincit", statuetką „Przyjaciel Sukcesu” dla najlepszych menedżerów w kraju, srebrną, honorową odznaką SIMP, Brązowym Krzyżem Zasługi -  państwowym odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta RP oraz odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Odważne decyzje, intuicja i energia Karoliny Tokarz przyczyniły i nadal przyczyniają się do tego, że PROMAG to firma nowoczesna, stabilna, oparta na wiedzy technicznej i doświadczeniu blisko 450 wykwalifikowanych pracowników. Systematyczny rozwój spółki przez ostatnie dekady może być przykładem na to, że na sukces firmy składa się jasna wizja menedżera i ciężka praca całego zespołu. 
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem