Wydanie nr: 3 (181) MAJ 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Michał Komorowski - elektroenergetyk...

Michał Komorowski – elektroenergetyk,  absolwent Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Poznaniu. pracował w zakładach naprawczych taboru kolejowego przy PKP, w Kombinacie Maszyn Budowlanych „ZREMB” w Poznaniu, był kierownikiem  działu wod.-kan. i energetyki cieplnej, a obecnie jest prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Komopal” sp. z o.o. jest także ( trzecią kadencję ) radnym i członkiem zarządu Miasta i Gminy Opalenica, społecznie wiceprezesem klubu sportowego Promień Opalenica, był  członkiem  społecznego komitetu budowy liceum ogólnokształcącego w Opalenicy. Do swoich głównych osiągnięć zawodowych ostatnich lat Michał Komorowski zalicza:  Nadzór nad budową SUW w Opalenicy w latach 2006-2007 - w latach tych powstała całkowicie nowa stacja uzdatniania wody, która wykorzystuje nowoczesne metody uzdatniania wody amerykańskiej firmy Culligan.  za projekt, wykonawstwo oraz finansowanie w całości odpowiedzialne było PGKIM „Komopal” sp. z o.o. Nadzór nad budową centralnej oczyszczalni ścieków w Opalenicy w latach 2012-2014- budowę nowej oczyszczalni ścieków przeprowadziła gmina Opalenica we współpracy z  PGKIM „Komopal” sp. z o.o. zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystanie konkretnych rozwiązań technologicznych.

Budowę zbiornika wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Opalenicy w 2017 -  zbiornik o poj. 600 m3 jest bliźniaczy do wcześniej istniejącego na obiekcie stacji i zasila w wodę mieszkańców Opalenicy, Rudnik, Łęczyc, Porażyna, Jastrzębnik oraz Sielinka. Inwestycja ta ma duże znaczenie dla funkcjonowania systemu uzdatniania i dystrybucji wody pitnej w gminie Opalenica. Modernizację SUW w Kopankach w 2017 –  stacji uzdatniania wody w Kopankach, która produkuje wodę dla Kopanek, Troszczyna i Urbanowa, została gruntownie zmodernizowana, w szczególności poprzez budowę drugiej studni głębinowej, prace remontowo-budowlane (elewacja, posadzki, ściany zewnętrzne i wewnętrzne) oraz zagospodarowanie terenu działki, na której stoi stacja (budowa drogi i placów z kostki brukowej). dzięki drugiej studni głębinowej zapewniona jest bardzo dobra jakość i ciągłość dostaw wody dla mieszkańców obsługiwanych wiosek. W trakcie realizacji modernizacja SUW w Wojnowicach - projekt przewidywał zamontowanie nowego agregatu prądotwórczego oraz automatyki do jego załączania. W 2019 roku przewiduje się wykonać pozostałe prace modernizacyjne, nowoczesną automatykę i wizualizację. Zadanie to zakończy proces modernizacji produkcji wody dla mieszkańców gminy Opalenica.

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem