Wydanie nr: 4 (189) LIPIEC 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Jan Sobieraj - inżynier, naukowiec...

Janusz Sobieraj odbył studia  stacjonarne na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - kierunek Budownictwo, jest inżynierem z tytułem, doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu – Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, EurBE ICIOB, EUROPEAN BUILDING EXPERT  The Association of European Building Surveyors and Construction Experts Nr leg.  2013/030 wydanej w Londynie. Jest Rzeczoznawca budowlanym NOT SITPMB Nr leg. 576/86, rzeczoznawcą budowlanym CRRB poz. 89/05/R/C, oraz rzeczoznawcą budowlanym PZITB rej. Nr 2683/2006, Posiada uprawnienia budowlane Nr ST-495/81

Janusz Sobieraj jest współautorem 4 publikacji książkowych wydanych w siedmiu językach oraz autorem 3 publikacji krajowych, a także 8 artykułów w prasie fachowej. Był powołany w skład Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - funkcję tę pełni nieprzerwanie od 2011 roku przez kolejne kadencje.

Janusz Sobieraj jest Adiunktem na Politechnice Warszawskiej, prowadzi wykłady „Budownictwo w praktyce” - „Zarządzanie projektami w budownictwie” dla studiów magisterskich i inżynierskich.

Jest wieloletnim Prezesem Zarządu Korporacji Radex S.A. oraz Doradcą Zarządu firmy PROFIX Sp. z o.o. Jego ogólne doświadczenie  zawodowe to ponad 42 lata, działalności.

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem