Wydanie nr: 9 (171) WRZESIEŃ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Natalii Drukarnia EtykiejJAWI

Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Mirosław K. Grzędowski – menadżer

Ur. 6 stycznia 1943 r. w Poznaniu. We wrześniu 1962r rozpoczął pracę w Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań – Jeżyce w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na stanowisku Technika. W 1974 roku podjął studia wyższe na Wydziale Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, po ich ukończeniu uzyskał tytuł mgr administracji.W 1968 roku przeniesiono go do pracy w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w Zarządzie Gospodarki Terenowej w Poznania, następnie pracował w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W roku 1979 podjął pracę w Wielkopolskim Wydawnictwie Prasowym w Poznaniu na stanowisku z-cy Dyrektora Wydawnictwa d/s Inwestycyjnych. W tym czasie prowadził budowę Zakładu Poligraficznego RSW Prasa.

Za prace społeczną w Spółdzielniach został odznaczony odznaką "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego". W 1989 roku przeszedł do pracy w bankowości i tak od 1989 r. pracował w Poznańskim Banku Handlowym Merkury, na stanowisku Dyrektora Organizacyjnego Banku i Dyrektora Oddziału Banku, a następnie pracowałem jako Dyrektor Oddziału Pekao Leasing S.A. w Poznaniu, gdzie doczekał się emerytury w 2010 roku.

Za pracę społeczną otrzymał odznaczenia Labor Omnia Vincit i statuetkę Lidera Pracy Organicznej im. Hipolita Cegielskiego. W chwili obecnej jest wiceprezesem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem