Wydanie nr: 3 (169) MARZEC 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik PaderewskiegoNatalii Drukarnia EtykiejJAWI

Polski Klub Przedsiębiorczości…

Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego to nowatorska inicjatywa Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wychodząca naprzeciw licznie zgłaszanym postulatom środowiska mikro, rodzinnych i małych przedsiębiorstw polskich, aby w ramach Towarzystwa powołać do życia obywatelską organizację wszechstronnie, niekomercyjnie wspierającą działalność gospodarczą. Przede wszystkim środowisko przedsiębiorców oczekiwało wsparcia w takich obszarach jak: podatki i polityka podatkowa, rachunkowość, doradztwo prawne, dostęp do wiedzy na temat nowatorstwa, pomocy unijnej, audytu i analiz rynkowych, a także do nowoczesnego marketingu. Powołany Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, który właśnie rozpoczyna działalność statutową przygotował się dobrze do spełniania oczekiwań przedsiębiorców. Nawiązał kontakty z wybitnymi naukowcami poznańskich wyższych uczelni oraz praktykami z dużych, renomowanych firm, zapraszając ich do woluntarystycznej współpracy z Klubem, uczestnictwem w tzw. warsztatach i spotkaniach konsultacyjnych z uczestnikami Klubu.

Dzisiaj w portalu EuroPartner, w dziale DO(KUMENTACJA gościnnie publikujemy relację z pierwszego ważnego przedsięwzięcia Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, jakim była obecność przedstawicieli Klubu w zorganizowanej przez Instytut Św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej wielkiej konferencji gospodarczej pod nazwą „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę”, jaka odbyła się w Toruniu w dniu 4 lutego 2017 roku. (Na zdjęciu Sala Konferencyjne Instytutu Św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”).

Zrównoważony rozwój gospodarczy-
szanse i zagrożenia, możliwości i bariery…

Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego na toruńską konferencję wydelegował przewodniczącego zarządu Klubu - Ireneusza Vowie oraz członka zarządu - Dominika Górnego, aby zdobyli jak najszerszą wiedzę o gospodarce i zachodzących w niej procesach, wiedzę niezbędną dla kształtowania prac klubowych, warsztatów i spotkań konsultacyjnych. Konferencja „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę”, pierwsza tego typu, zgromadziła wszystkich czołowych polityków, którzy dzisiaj odpowiadają za rozwój Polski. Lista nazwisk prelegentów i omawiane przez nich w referatach tematy, to było niecodzienne spotkanie, kopalnia wiedzy o Polsce, jej sytuacji gospodarczej, szansach rozwoju, trudnościach i oczekiwaniu, że w tym rozwoju pomogą polscy przedsiębiorcy.

Najważniejsze z punktu widzenia przyszłościowej działalności Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego było wystąpienie wicepremiera rządu, ministra rozwoju i finansów – Mateusza Morawieckiego, którego referat pod nazwą „Polityka rozwoju - koniec z podziałem na Polskę A i Polskę B”, otworzył wszystkim oczy na otaczająca smutną rzeczywistość. Rzeczywistość, w której ma rozwijać się polska przedsiębiorczość. Zadłużenie Państwa – bilion złotych (!), trzy czwarte eksportu z Polski (!) – to eksport zagranicznych firm działających na terytorium Polski, 90 miliardów złotych każdego roku (!) wyprowadzane są z Polski w formie dywidendy przez zagranicznych inwestorów, do tego jest wielka szara strefa, miliardy złotych nieodprowadzanego VAT-u, niedoskonała ściągalność podatku CIT i akcyzy – to realna rzeczywistość, która zwraca teraz wzrok władz w kierunku przedsiębiorców. (Na zdjęciu wicepremier rządu, minister rozwoju i finansów – Mateusz Morawiecki).

Oczywiście, polscy patriotyczni przedsiębiorcy mogą pomagać i pomagają polskiej gospodarce, mogą inwestować, tworzyć nowe miejsca pracy. Ale co w zamian? Wicepremier Mateusz Morawiecki dał kilka ważnych propozycji, wśród których uwagę zwróciła zasada zaliczania w koszty działalności inwestycji w środki trwałe w całości - do kwoty stu tysięcy złotych. Jednak już wiadomo, że ten gest nie wystarczy. Zwracali na to uwagę biorący udział w konferencji przedsiębiorcy. Tego samego zdania na pewno będą też uczestnicy Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego (Na zdjęciu fragment sali konferencyjnej).

Ta wiedza zdobyta podczas konferencji toruńskiej będzie wzbogacać codzienną działalność merytoryczną Klubu, który aktywnie będzie wspierać politykę gospodarczą zrównoważonego rozwoju. Będzie wspierać aktywnie i skutecznie polskich przedsiębiorców.(opr.nz)


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem