Wydanie nr: 5 (177) PAŹDZIERNIK 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Nowy rok szkolny - problem edukacji...

Właśnie rozpoczął się nowy rok szkolny i młodzież ruszyła do szkół. Wydarzenie, powtarzające się każdego roku, o tej samej porze wydarzenie, któremu nie powinniśmy się dziwić, a jednak, mimo wprowadzenia nagłośnionej reformy oświatowej, dziwimy się z dużą troską. Otóż, przy okazji wprowadzania tej reformy, jej twórcy zapomnieli o tym, że właśnie mamy rok 2018, rok dalszego dynamicznego, globalnego rozwoju nauki i wiedzy, dalszego przeobrażania społeczeństw we wszystkich obszarach ludzkiego życia.  Także w obszarze edukacji. Tymczasem, już po pierwszych doniesieniach na temat skutków polskiej reformy oświatowej, odnosimy wrażenie, że polska edukacja nadal będzie edukacją anachroniczną, prowincjonalną, obciążającą umysły edukowanych zasobami pamięciowymi, edukacją podręcznikową, zamiast edukacją kształtującą zdolność myślenia, rozumienia i stałego rozwoju umysłowego. I tu rodzi się problem.

czytaj więcej

Przewodniczący Episkopatu na 100-lecie Niepodległości...

Arcybiskup Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 10 listopada 2018 roku, o godzinie 19.23 w Telewizji TVPI wygłosił Orędzie na 100-lecie odzyskania Niepodległości (10.11.2018). Dzięki uprzejmości Biura Prasowego Episkopatu Polski to Orędzie poniżej publikujemy.

 

czytaj więcej

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - nowoczesna medycyna...

Wywiad z Prorektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Michałem Nowickim dla Europejskiego Magazynu Internetowego „EuroPartner” to kontynuacja   zainicjowanego przez naszą redakcję cyklu wywiadów prasowych z Rektorami poznańskich Uniwersytetów i Dyrektorami Instytutów Naukowych wywiadów, których celem jest  promowanie poznańskiej nauki, poznańskich naukowców i ich osiągnięć, którymi wzbogacają naukę polską i naukę światową. Jesteśmy przekonani, że wszyscy Rektorzy i Dyrektorzy poznańskich placówek naukowych przyjmą nasze zaproszenia do udzielenia podobnych wypowiedzi

czytaj więcej

Poza uniwersytet potiomkinowski...

Protesty wywołane forsowaniem przez ministra Jarosława Gowina projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zainicjowały ważną debatę o społecznych funkcjach uniwersytetu. Ustawa Gowina zagraża bowiem właściwie wszystkim formom społecznej użyteczności wiedzy, wprowadzając na ich miejsce sprywatyzowaną instrumentalizację w służbie zysków kapitału. Strajk przeciw reformie edukacji wyższej okazał się czymś, co można nazwać rozpoznaniem bojem. W terminologii wojskowej oznacza to, że zamiast rozpoznania przy pomocy ukrytych zwiadowców, wysyła się oddział, który atakując powoduje, że w wyniku kontrataku ujawniają się pozycje przeciwnika. Metafora wojskowa jest myląca o tyle, że strajkujący takich „planów zwiadowczych" nie mieli, ale efekt jest podobny. Minister Gowin twierdził, że reforma była negocjowana szeroko, fakty są takie, że raczej negocjowano ją jedynie z tymi, którzy ogólną wizję ministra raczej podzielali, kontestatorzy czy nawet jedynie ewentualni korektorzy wizji ministerialnej przy stole negocjacyjnym widoczni już nie byli. Co więcej podczas końcowych prac nad ustawą pojawiło się w niej wiele zmian, „wrzut" nie negocjowanych z nikim, chociażby jak niesprawiedliwy dla naukowczyń postulat obniżenia ich wieku emerytalnego do lat 60. To wyrzuca je poza akademię w wieku, w którym mogłyby ukoronować swe kariery i szczególnie w naukach humanistycznych wykorzystać akumulowaną przez całe życie wiedzę.

czytaj więcej

Chrześcijanom europejskim spokój nie jest dany...

Jego Eminencja węgierski Kardynał-Prezbiter Péter Erdö, którego Credo biskupie to „Initio non erat nisi gratia” (Na początku nie było niczego oprócz łaski), przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, podczas pobytu w Poznaniu, dniu 22 września 2018 roku, podczas Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, w kościele pod wezwaniem św. Rocha, wygłosił homilię, którą ze względu na jej niezwykle ważną, aktualną treść, publikujemy w naszym portalu. Kardynał Péter Erdö, dzisiaj Książe Kościoła, przeszedł całą drogę kapłaństwa od Posługi wikarego w węgierskiej parafii w Dorog, przez studia między innymi na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, pozycję wykładowcy w Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya w Budapeszcie, do funkcji eksperta podczas II specjalnej sesji Światowego Synodu Biskupów na temat Kościoła w Europie jaki odbył się w 1999 roku.

czytaj więcej

Przesłanie dla Polonii z okazji święta Niepodległości...

Zachęcam Was, Kochani Rodacy, byście, wzorem poprzednich pokoleń, przekazali miłość do Polski kolejnym pokoleniom naszych rodaków – napisał bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w przesłaniu skierowanym do Polonii z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Poniżej zamieszczamy pełny tekst tego przesłania. 

czytaj więcej

Kto jest suwerenem w Polsce?

Konstytucja RP z 1997 r. zawiera zapis na temat ogólnokrajowego referendum, a wiec namiastki demokracji oddolnej w Polsce. Chodzi mi dokładnie o artykuł 125, który umożliwia przeprowadzenie referendum w sprawach istotnych dla państwa polskiego. W domyśle zakładam, ze art. 125 opiera się na art. 4 tejże konstytucji, w którym jest wyraźnie napisane, ze naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Bezpośrednio, czyli oddolnie, z aktywnym udzialem obywateli, którzy są, albo winni być niepodważalnym suwerenem państwa. A wiec także ja jestem suwerenem polskiego państwa? Przyjrzyjmy się jednak bliżej zapisowi w art. 125 w polskiej ustawie zasadniczej, zanim się przekonamy, ze jest on tyle wart, co kartka papieru, na której został zapisany.

czytaj więcej

List Pasterski z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości...

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, obecni na 378. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, jakie dokonało się w marcu tego roku ogłosili list Pasterski, który teraz publikujemy w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród – czytamy w liście pasterskim Episkopatu Polski z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Biskupi podkreślają, że odzyskana 100 lat temu niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze, ale wymaga od każdego pokolenia troski o Ojczyznę.

czytaj więcej

"KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy w obecnej formie prawnej istnieje od 1stycznia 1993 roku, ale założone zostało jako Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej już w 1958 roku. Przedsiębiorstwo w czasie ponad 50 lat swojej działalności zajmowało się przede wszystkim usługami wodno-kanalizacyjnymi, wywozami nieczystości i transportem np. dowozy dzieci do szkół, ale oprócz tego miało w swojej ofercie też administrowanie nieruchomościami, usługi budowlane, stolarskie itp. Obecnie jego działalność ogranicza się do produkcji i dystrybucji wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Opalenica, a jego główne zadania to: ciągła rozbudowa, utrzymanie i modernizacja istniejących sieci i  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. (Na zdjęciu: obecna siedziba Spółki)

czytaj więcej

Modernizacja stacji uzdatniania wodu w Kopankach

W dniu 9 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Kopankach, która produkuje wodę dla Kopanek, Troszczyna i Urbanowa. Inwestycja obejmowała budowę drugiej studni głębinowej, prace remontowo-budowlane (elewacja, posadzki, ściany zewnętrzne i wewnętrzne) oraz zagospodarowanie terenu działki, na której stoi stacja (budowa drogi i placów z kostki brukowej). Dzięki drugiej studni głębinowej, w trakcie trwania letnich upałów, gdy rozbiory wody są znacznie większe niż możliwości produkcyjne stacji, mieszkańcom nie zabraknie wody w kranach. Dodatkowo zwiększy się tym samym zapas wody dla celów przeciwpożarowych. Produkowana woda spełnia wymogi i standardy jakości wody przeznaczonej do spożycia.  (Na zdjęciu: zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Kopankach).

czytaj więcej

Propozycje w budżecie Unii Europejskiej...

W następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje przydzielenie 100 mld euro na badania naukowe i innowacje. Nowy program o nazwie Horyzont Europa, będzie się opierał na osiągnięciach i sukcesach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji (Horyzont 2020) i zagwarantuje utrzymanie przez UE w tej dziedzinie czołowej pozycji na świecie. Projekt Horyzont Europa to najbardziej ambitny w historii program w zakresie badań naukowych i innowacji.

Wiceprzewodniczący Komisji ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen powiedział: Inwestowanie w badania naukowe i innowacje to inwestowanie w przyszłość Europy. Dzięki finansowaniu z UE zespoły z różnych krajów, zajmujące się różnymi dyscyplinami naukowymi, mogły współpracować i dokonać nieprawdopodobnych odkryć, a tym samym uplasować Europę na pozycji światowego lidera w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Program o nazwie Horyzont Europa, będzie bazować na tym sukcesie i spowoduje odczuwalne korzystne zmiany w życiu obywateli i społeczeństwa, jako całości.

czytaj więcej

Myśląc o czymś, co nie do pomyślenia...

Tak więc, wszystko było możliwe. Możliwa okazała się zmasowana interwencja finansowa państwa. Okazuje się, że można było puścić w niepamięć wymogi takiego fundamentu Unii Europejskiej, jak Pakt Stabilności i Wzrostu z 1997 r. Banki centralne mogły skapitulować w obliczu pilnej potrzeby ożywienia gospodarczego. Można było potępić raje podatkowe. To wszystko okazało się możliwe, bo trzeba było ratować banki. Przez 20 lat wszelki pomysł wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany w podstawach ładu neoliberalnego po to na przykład, aby poprawić warunki bytowe większości społeczeństwa, napotykał zawsze tę samą reakcję: Czy wiecie, że Mur Berliński upadł? To wszystko starocie, naszym prawem jest globalizacja; kasy są puste; rynki się nie zgodzą.

czytaj więcej

"Mercure Fashion Night by Polska Akademia Mody"

Za nami kolejna edycja Mercure Fashion Night zorganizowanego we współpracy z Polską Akademią Mody. Wydarzenie odbyło się dnia 8.września w hotelu Mercure Poznań Centrum. W stylowych wnętrzach swoje kolekcje zaprezentowali polscy projektanci i marki, m.in. nagrodzony Super Złotą Pętelką Maciej Zień. Galę prowadzili: Dorota Gardias i Dominik Górny. Podczas  wielkiej gali Mercure Fashion Night, połączonej z rozdaniem nagród Polskiej Akademii Mody, w hotelu Mercure Poznań Centrum spotkali się przedstawiciele świata mody, kultury i biznesu, aby podziwiać najpiękniejsze kolekcje nagrodzonych polskich projektantów. (Na zdjęciu Dorota Gardias i Dominik Górny zapowiadający Galę).

czytaj więcej

Tak, jesteśmy gotowi...

W magazynie Merkuriusz Polska, ukazał się bardzo interesujący wywiad prasowy z europosłem panem Andrzejem Grzybem, przeprowadzony przez panią redaktor Mariolę Zdancewicz. Dzięki jej uprzejmości, oraz zgody pana Andrzeja Grzyba, wywiad ten możemy opublikować także na stronach naszego portalu EuroPartner. Jesteśmy przekonani, że treść tej publikacji spotka się z dużym zainteresowaniem wszystkich, którzy interesują się problematyka europejską, Unią Europejską i problemami, jakie obecnie ma ta Wspólnota 28 państw. Zapraszamy do lektury:

czytaj więcej

Rozwój publiczności - projekt europejski w UAM...

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM i Wydział Nauk Społecznych UAM kontynuują pracę nad międzynarodowym projektem „CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development”. Jako efekt lokalnej współpracy UAM i samorządów z Warszawy i Poznania już jesienią ruszą pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu rozwoju publiczności. Tematem CONNECTING AUDIENCES są relacje instytucji kultury z publicznością. U podstaw przedsięwzięcia leży europejski oraz międzysektorowy transfer wiedzy i wzmacnianie kompetencji praktyków, absolwentów i studentów kierunków studiów w tym obszarze.

Poznański zespół w następującym składzie - prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, dr Marcin Poprawski oraz mgr Piotr Firych podejmie współpracę z należącymi do grupy najbardziej uznanych i kompetentnych ośrodków w Europie specjalizujących się w tematyce zarządzania organizacjami w sektorze kultury. Są to: Universidad de la Iglesia de Deusto (Hiszpania), Goldsmiths’ University of London (Wielka Brytania), Fondazione Fitzcarraldo (Włochy), The Audience Agency (Wielka Brytania), Center for Kunst & Interkultur (Dania), Asimétrica (Hiszpania), Melting Pro Learning (Włochy), ENCATC Network (Belgia). Jednym z partnerów jest również Miasto Stołeczne Warszawa wraz ze swoimi instytucjami kultury.

czytaj więcej

Oficyna poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany poezją, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem, zarówno u innych poetów jak i krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem zbiorków poezji, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.
 

czytaj więcej

XX-lecie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W roku 2018 Towarzystwo im. Hipolito Cegielskiego obchodzi dwudziestą rocznicę powstania w Poznaniu tej środowiskowej organizacji pozytywistów wielkopolskich. Od chwili zaistnienia Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego inicjuje i realizuje wiele prospołecznych projektów, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą, upowszechniając ideały polskiego patriotyzmu, oraz etos pracy organicznej, czyli skutecznej pracy ludzi i narodów, jedynej drogi do dobrobytu, godnego życia, realizowania aspiracji i pragnień w atmosferze międzyludzkiej solidarności, trwałego pokoju, bez lęku o przyszłość. Kiedy Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego rozpoczynało swoja działalność w roku 1998, opublikowało deklarację dotyczącą idei powołania tej obywatelskiej organizacji. Teraz, w XX rocznicę powstania Towarzystwa, tę nadal aktualną deklarację przypominamy. Oto jej treść:

czytaj więcej

Misja samorządowca - służyć społeczeństwu...

Włodzimierz Pinczak:  – polski samorządowiec, burmistrz Stęszewa. W 1994 roku wystartował w wyborach samorządowych i został wybrany do rady gminy. W tym samym roku rada gminy wybrała Włodzimierza Pinczaka na burmistrza Stęszewa. W 1998 roku został ponownie wybrany przez radę na stanowisko burmistrza. W 2002 roku burmistrzowie zaczęli być wybierani w wyborach powszechnych. W wyborach samorządowych 2002 roku Włodzimierz Pinczak został wybrany w pierwszej turze, uzyskując 86,56 proc. głosów. W wyborach samorządowych 2006 roku, w pierwszej turze wyborów uzyskał  81,03 proc. głosów. W wyborach samorządowych w roku 2010 także wygrał w pierwszej turze, otrzymując 62,42 proc. głosów. W wyborach samorządowych 2014 ponownie został wybrany w pierwszej turze. A w 2012 roku wygrał organizowany przez Głos Wielkopolski plebiscyt na "Najlepszego wójta/burmistrza powiatu poznańskiego". Dzisiaj prosimy Go o wypowiedź na temat roli  samorządowca.

czytaj więcej

Stęszew - Mała Ojczyzna, dużej gospodarki...

Gmina Stęszew to nie tylko teren pełen atrakcji turystycznych, ale także doskonałe, miejsce do inwestowania. Już od początku lat 90-tych następuje w Gminie szybki rozwój infrastruktury. Ciągłej rozbudowie podlegają gminne wodociągi oraz sieć kanalizacyjna. Priorytetowym zamierzeniem jest skanalizowanie wszystkich gminnych miejscowości. Efektem ciągłych inwestycji jest funkcjonowanie na terenie gminy dwóch nowoczesnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Strykowo i Witobel. Od 1999 roku istnieje w gminie sieć gazociągowa oraz gęsta sieć połączeń telefonicznych wraz z liniami światłowodowymi.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem